evia247.gr
αρχείο λήψης (73)
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΥΒΟΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)»

Κοινοποίηση

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α708-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 123  παρ. 3 . του Ν.4412/2016.
 3. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’ 4203/25.09.2018).
 4. Την ανάγκη να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 «Διαδικασία σύναψης σύμβασης Βασικού μελετητή» της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’ 4203/25.09.2018) για την σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)».
 5. Την υποχρέωση του βασικού μελετητή να μετέχει ως τεχνικός Σύμβουλος κατά την κατασκευή του έργου και να καταθέσει προσφορά που θα αξιολογηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β’) Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
 6. Το άρθρο 7 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες  του βασικού μελετητή στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του.
 7. Την με αρ. πρωτ. 27562/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΡΞΓΑΗ-ΖΒΧ) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών περί Ένταξη του Έργου με τίτλο «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επεξεργασία και καθαρισμό αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 8. Την με αρ. πρωτ. 7210/17-01-2023 (ΑΔΑ: ψλυση-τ6π) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών περί Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 9. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339/13-04-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-04-2023) (ΑΔΑ: ΨΗΑΓ4653Π8-ΜΛΠ) περί Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 (Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 37).
 10. Την υπ. αρ. Πρωτ ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/55085/532/18-05-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19-05-2023) (ΑΔΑ: 7ΚΒ74653Π8-Υ4Υ) περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339/13-4-2023 Απόφασης (ΑΔΑ: ΨΗΑΓ4653Π8-ΜΛΠ) «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462. (Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 37).
 11. Η Πράξη με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU με ΠΔΕ: ΣΑΤΑ 075 ΑΡ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: 2023ΤΑ07500001.
 12. Την με αρ. 96/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου με θέμα «Έγκριση και παραλαβή μελέτης: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΥΣΤΙΩΝ».
 13. Tην με αρ. πρωτ 1166/25-01-2024 (24SYMV014237973 2024-02-08) σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Κύμης- Αλιβερίου, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και της ένωσης εταιριών με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ELEMEC S.A. (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΤΡΙΩΝ) με δ.τ. «Κοινοπραξία ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΩΝ» για την υλοποίηση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)», με συμβατική αμοιβή: € 1.198.798,87 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 14. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 175/22-05-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου, με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους € 65.000,00  και €56.320,76 σε βάρος των Κ.Α. 11.02.036 και Κ.Α. 54.00.028 αντίστοιχα, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023.
 15. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 23/17-01-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου, με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους € 65.000,00  και €56.320,76 σε βάρος των Κ.Α. 11.02.036 και Κ.Α. 54.00.028 αντίστοιχα, στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024 (Συνεχιζόμενη Δέσμευση).
 16. Την υπ. αριθ. Πρωτ. 3211/29-11-2023 προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΑΔΑ: 67Ω8ΟΚ5Τ-Ξ34) για την πράξη «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» μεταξύ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης-Αλιβερίου.
 17. Την υπ’ αριθ45/2024  με Αρ. Πρωτ. 4235/26-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΗ7ΩΛΡ-ΟΛ1) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Κύμης Αλιβερίου, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Καλεί τον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑ ΤΑΡΝΑΡΑ του Χρήστου», που συνέταξε την μελέτη «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΥΣΤΙΩΝ»σύμφωνα με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)», να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) Υπουργικής Απόφασης και τα αναφερόμενα στην παρούσα, για την ανάθεση της υπηρεσίας Βασικού Μελετητή.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 45/2024  με Αρ. Πρωτ. 4235/26-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΗ7ΩΛΡ-ΟΛ1) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Κύμης Αλιβερίου, θα αξιολογήσει την προσφορά του βασικού μελετητή.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (www.kimis-aliveriou.gr).

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ):997723692
Οδός:Παπανικολάου 13 – 15
Ταχ. Κωδ.:34500
Τηλ.:2223350240 &2223350242
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):www.kimis-aliveriou.gr
E-Mail:a.toliza@kimis-aliveriou.gr
Πληροφορίες:Αγγελική Τόλιζα

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά αποστέλλεται ή κατατίθεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και 15η Απριλίου 2024,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ., στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Παπανικολάου 13-15, 34500, Αλιβέρι.

Ο φάκελος προσφοράς αναγράφει εξωτερικά τα κάτωθι :

–              Τα στοιχεία του αποστολέα

–              Προς Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, Παπανικολάου 13-15, 34500, Αλιβέρι, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)».

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για τρεις (3) μήνες, από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Προσφορά γίνεται δεκτή μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Το παρόν έργο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Ανοικτές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών.

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

Α.            Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι ο οικονομικός φορέας :

 • Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
 • Διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και συνεργάτες με τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις επαγγελματικά προσόντα, την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.

Β.            Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιέχεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Γ.            Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)”», όπου περιέχονται τα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα όπως αναφέρονται στη συνέχεια:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016, της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς σας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς σας, η οικονομική προσφορά πρέπει συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.            Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας σας, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή της εταιρείας σας, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ο νόμιμος εκπρόσωπος, το δικαίωμα υπογραφής κλπ, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:

–          για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

–          για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκεί η υποβολή Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ότι χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.            Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

3.            Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4.            Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές – φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

5.            Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

6.            Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

7.            Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (αν ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος) από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές – φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση, αλλά προσκομίζουν εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

8.            Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)           τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1, καθώς και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

β)            οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 5 και 8, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, και

γ)            τα δικαιολογητικά που αφορούν στις υπόλοιπες παραγράφους, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 3:            ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α)      Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας, προβαίνει σε αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

β)      Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και την οικονομική προσφορά.

γ)       Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

δ)      Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και  εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης για τον προσκληθέντα οικονομικό φορέα.

ε)       Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης Δημάρχου περί  κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4:            ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 4 του ν. 4412/2016 .

ΑΡΘΡΟ 5:            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής της προσφοράς ορίζεται η 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης της προσφοράς ορίζεται η 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 6:            ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης ορίζεται στο ποσό των € 11.987,99 πλέον ΦΠΑ, με χρηματοδότηση του Πρόγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU με ΠΔΕ: ΣΑΤΑ 075 ΑΡ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: 2023ΤΑ07500001.

Σε κάθε περίπτωση πληρούνται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία «η αμοιβή του Βασικού Μελετητή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1% της αξίας της σύμβασης του έργου και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.», καθώς η συμβατική αμοιβή για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ» ανέρχεται σε 3.861.913,79 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνεπώς η αμοιβή του Βασικού Μελετητή ανέρχεται σε 1.198.798,87 * 1% = 11.987,99 € (πλέον ΦΠΑ), ήτοι σύνολο: 14.865,11 €.

Η συμβατική αμοιβή του βασικού μελετητή καταμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες τμηματικές κατ’ αποκοπήν καταβολές.

Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 9 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) Υπουργικής Απόφασης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του κατ’ ελάχιστον τρεις (3) φορές, με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον αριθμό των κατ’ αποκοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 7:            ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΕΣ)», ήτοι στις 25.07.2025.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μήνυμα συνεργασίας με τη Σερβία – Η φωτογραφία μπροστά σε τέρμα με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς

omada diktiou

Στο 10ο Συνέδριο Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος καιστη Γ.Σ. αυτής, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Γεροντίτης.

diktio diktio

Ενημερωτική συνάντηση από τον Δήμο Χαλκιδέων, σχετικά με το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου

omada diktiou